Sjønære hyttetomter på Sørlandet

Bilder

Bilder fra tomtene, fjorden og skjærgården rundt.

Påsken 2016:
Det er full aktivitet i feltet (September 2014):
Fra hyttegrenda:

Flyfoto:

Fra skjærgården utenfor: